Blaszany garaż można zauważyć w wielu przydomowych ogrodach. Służy on różnym celom i jest bardzo praktyczny i użyteczny. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach jego postawienie bez pozwolenia może się wiązać z niemałą karą. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat. 

Blaszane garaże – po co się je stawia?

Blaszane garaże ogrodowe to bardzo praktyczne elementy małej architektury. Można w nich nie tylko parkować samochód, ale również przechowywać różne narzędzia, sprzęty czy meble ogrodowe. Popularne blaszaki to także świetne miejsca na zaparkowanie motocykla, czy rowerów. Można w nich przechować drewno na opał czy ziemię do sadzenia roślin. 

Z uwagi na łatwy montaż i demontaż, niektórzy inwestorzy decydują się na postawienie w swoim ogrodzie kilku garażów w różnych celach. 

Czym jest samowolka budowlana?

Mówiąc o grzywnach przyznawanych za bezprawne postawienie blaszaka w swoim ogrodzie, warto wspomnieć czym w ogóle jest samowolka budowlana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest to budowa obiektu bez posiadania ważnego pozwolenia na budowę lub w ogóle bez zgłoszenia tego faktu we właściwych instytucjach, a także budowa obiektu mimo odmowy pozwolenia lub rozbudowa obiektów już istniejących bez zgłaszania tego. 

Za samowolę budowlaną będą uznawane nie tylko prace już zrealizowane, ale także samo przystąpienie do budowy czy remontu bez posiadania stosowanego pozwolenia lub mimo odmowy i sprzeciwu. 

Jednak oczywiście nie każde działanie budowlane bez zgłoszenia jest samowolką. Warto zaznaczyć, że do samowolki może dojść tylko w momencie, w którym rozpoczęte prace budowlane nie są zgodne z obowiązującym prawem. Analizując przepisy prawa budowlanego można wyróżnić kilka obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę, ani żadnego zgłoszenia. Posiadając tego typu szczegółowe dane, można z łatwością wiedzieć czy w danej sytuacji ubieganie się o pozwolenie będzie konieczne czy nie. 

Jakie mogą być kary za samowolkę budowlaną? 

Mówiąc o karach za samowolkę budowlaną warto także wspomnieć o tym jaka może być wysokość ewentualnych kar. Warto zaznaczyć że kara finansowa jest uwzględniona w przepisach stosunkowo niedługo bo od 2020 roku. 

Wysokość kary jest zależna od wszelkich okoliczności jak np. wielkość inwestycji czy długość okresu jaki budowla stoi na działce. 

Czy można postawić garaż blaszany bez pozwolenia? 

Prawo budowlane, które obowiązuje w naszym kraju podlega nieustannym zmianom. Także kwestie dotyczące budowy garażów bez pozwolenia są ruchome i zmienne. W 2022 roku nadal możliwe jest ustawienie garażu czy innej niewielkiej nieruchomości na terenie swojej posesji przy samym zgłoszeniu. 

Aby należy jednak spełnił kilka bardzo ważnych warunków. Przede wszystkim trzeba mieć pewność, że produkt, który chce się ustawić na pewno jest garażem. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002 roku, określone są konkretne parametry, które powinien spełniać garaż. Musi on posiadać pełną obudowę zewnętrzną, a także zamykane otwory, lub ściany niepełne czy ażurowe. Dodatkowo w świetle przepisów, garaż to budynek.

Garaż bez pozwolenia na budowę? Jakie powinien spełniać wymagania?

Jeśli inwestor chce postawić na działce garaż bez pozwolenia, konieczne jest spełnienie kilku zasad ściśle określonych przez prawo. Garaż taki nie może mieć więcej niż 35 metrów kwadratowych. Inwestor jest jednak zobligowany do zgłoszenia chęci budowy takiego garażu do odpowiedniego organu. 

Jeśli zaś chodzi o budowę garażu bez pozwolenia, trzeba wziąć pod uwagę wielkość powierzchni zabudowanej, ale nie użytkowej. Dlatego bez pozwolenia można wybudować garaż dwupoziomowy o powierzchni 50 m2 bez pozwolenia, jeśli nie zajmuje on terenu o powierzchni 35 metrów 2. 

Ile garaży może stać na działce?

Przepisy określają także ile garaży można ustawić na jednej działce. Obiektów nie może być więcej niż dwa na 500 m2. 

Ponadto garaże bez pozwolenia muszą także spełniać inne kryteria. Budynek tego typu musi być ściśle związany z gruntem, musi być także wydzielany przy pomocy przegród budowlanych i musi posiadać dach, a czasem także fundamenty. Trzeba także pamiętać o tym, że garaż tak jak inne obiekty budowlane musi być postawiony w odpowiedniej odległości od granic działki, a także od innych obiektów. Jeśli ściana posiada drzwi lub okna, nie może się znajdować bliżej niż 4 metry od granicy działki, natomiast ściana bez okien może się znajdować 3 metry od granicy działki. Wysokość budowanej konstrukcji nie może być niższa niż 2,2 metra, a brama musi mieć szerokość przynajmniej 2,3 metra. 

Gdzie powinno się zgłaszać chęć wybudowania garażu 

Zgłoszenie chęci budowy garażu dla, którego nie potrzebne jest pozwolenie należy zgłosić do konkretnego organu administracyjnego architektonicznego – budowlanego. Czyli do właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego. 

Bardzo ważne jest to, że wszelkie formalności trzeba dopełnić jeszcze przed rozpoczęciem procesu budowy garażu. Później dany organ ma 21 dni na to, aby ewentualnie wnieść pewien sprzeciw. Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli prace budowlane nie rozpoczną się w czasie 3 lat od momentu zgłoszenia takiej inicjatywy to trzeba będzie się postarać o kolejne zgłoszenie. 

Przepisy nie precyzują z jakich materiałów można wybudować garaż bez pozwolenia. Nie ważne więc, czy będzie on wykonany z blachy, cegieł, pustaków czy drewna. Jedynym kryterium, które trzeba wziąć pod uwagę jest metraż, o którym była mowa wcześniej. 

Chcąc wybudować garaż na swojej posesji, trzeba spełnić określone kryteria, aby nie potrzebować pozwolenia na budowę. Jeśli jednak wybuduje się dany obiekt bez zezwolenia trzeba się liczyć z określoną karą finansową. Jest to bardzo ważne i należy mieć to na uwadze, zanim podejmie się jakiekolwiek działanie. Mniejsze garaże można jednak ustawić bez żadnych konkretnych formalności. Popularne blaszaki zwykle spełniają warunki i można je ustawić bez oczekiwania na pozwolenie, czasem trzeba jedynie zgłosić ten fakt do konkretnej instytucji.